Uczniowie z Drohobycza wzięli udział w lekcji żywej historii o bitwie chocimskiej

Uczniowie z Polskiej Sobotniej Szkoły przy Stowarzyszeniu “Odrodzenie” w Drohobyczu 26 października uczestniczyli w on-line lekcji z okazji obchodów 400-lecia Bitwy pod Chocimiem

Na początku spotkania przedstawiona została Rzeczpospolita, na tle innych państw Europy. Przybliżono pokrótce wojny, jakie toczyła na początku XVII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu z Imperium Osmańskim i wydarzeń z roku 1620. Omówiono stan polskiej armii, próby jej rozbudowy i formacje, jakie wchodziły w jej skład. Przedstawiono także typ i liczebność sił przeciwnika. Zwrócono uwagę na celowość wyboru Chocimia, jako miejsca do przyjęcia bitwy. Omówiono przygotowanie terenu do obrony, a także same wydarzenia poszczególnych dni od 2 września do 9 października 1621 roku. Zwrócono uwagę na problemy logistyczne, jakie dotykały obydwu walczących stron, co w ostateczności doprowadza do próby zakończenia bitwy na drodze dyplomacji. Omówiono także warunki zawartego pokoju i ich znaczenie dla obu krajów. 

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400-lecie chocimskiej wiktorii”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2021”.