Młodzież z Browarów wzięła udział w on-line lekcji z okazji obchodów 400-lecia Bitwy pod Chocimiem

Młodzież z Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia “Rodzina” w m. Browary 27 października uczestniczyła w lekcji żywej historii z okazji obchodów 400-lecia Bitwy pod Chocimiem

Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania, jakim krajem była Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII wieku – jak wyglądał jej ustrój polityczny, jak rozległym krajem była, kto nią rządził, z kim toczyła wojny. Skupiono się na stosunkach i konfliktach między Rzeczpospolitą a Imperium Osmańskim – omówiono pogarszające się stosunki wynikające z prób objęcia kontrolą przez polskich magnatów Mołdawii. Przedstawiono także działalność Kozaków i Tatarów, a także wydarzenia wojenne z 1620 roku. Zaprezentowano przygotowania obu stron do kolejnej batalii, która miała odbyć się w 1621, próby zwiększenia sił Rzeczpospolitej oraz mobilizację armii osmańskiej. Scharakteryzowano poszczególne jednostki. Przedstawiony został plan pola bitwy pod Chocimiem oraz omówiono wybrane działania w trakcie samej bitwy, podejmowane zarówno przez obrońców, jak i atakujących. 

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400-lecie chocimskiej wiktorii”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2021”.