Lekcja żywej historii z okazji obchodów 400-lecia Bitwy Chocimskiej odbyła się w Tarnopolu

Młodzież z Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu  27 października uczestniczyła w on-line lekcji “U boku Chodkiewicza” z okazji obchodów 400. rocznicy Bitwy Chocimskiej

Na początku spotkania scharakteryzowano Rzeczpospolitą szlachecką na tle innych krajów Europy na początku XVII wieku, poruszono problem stosunków polsko – tureckich. Przy omawianiu wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą, nacisk położony został na konflikt z Turcją. Omówienie rozpoczęło się od opisu kampanii roku 1620 wraz z bitwą pod Cecorą. Przy okazji opowieści o przygotowaniach do obrony kraju uczestnicy poznali formacje wchodzące w skład wojsk Rzeczpospolitej. Omówiono także siły przeciwnika, a także statystyki liczebności obydwu stron konfliktu. Zaprezentowane zostały przykładowe elementy uzbrojenia z tego okresu, tj. pistolet z zamkiem skałkowym i szabla polsko – węgierska. Uczestnicy spotkania poznali przebieg kolejnych działań w czasie bitwy pod Chocimiem, dowiedzieli się, jakie cele posiadały strona polska i turecka oraz jakimi sposobami starały się je realizować. Na koniec omówiono postanowienia rozejmu kończącego zmagania wojenne, a także proces negocjacji, jaki doprowadził do podpisania pokoju w Stambule.

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400- lecie chocimskiej wiktorii”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2021”.