Szkoła Lidera Polonijnego Ja-Lider to szkolenie, którego celem jest wspomaganie rozwoju polskich środowisk młodzieżowych

 

ZAPRASZAMY DO 6 EDYCJI SZKOŁY LIDERA POLONIJNEGO 2019 

 

W ramach projektu, od 2014 roku, odbywają się w Polsce szkolenia liderskie, podczas których młodzi liderzy polonijni rozwijają swoje umiejętności liderskie, poznają sposoby pracy projektowej, dowiadują się jak pozyskiwać środki na działalność społeczną oraz planują projekty społeczne, które służą ich lokalnym społecznościom.
Warsztaty obejmują szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu skutecznej komunikacji, efektywnego kierowania zespołem, roli lidera, motywowania do działania, asertywnego reagowania na sytuacje trudne, zarządzania projektem społecznym, w tym: praca metodą projektową, analiza potrzeb, pozyskiwanie funduszy, planowanie, zarządzanie, realizacja, ewaluacja projektu.

Dodatkowo, podczas każdego turnusu, przeprowadzane są warsztaty obywatelskie oraz zajęcia doskonalące znajomość języka polskiego i historii Polski. Uczestnicy mają okazję spotkać się z przedstawicielami polskich środowisk młodzieżowych zaangażowanych w życie lokalnej społeczności, a także biorą udział w wycieczkach edukacyjno-poznawczych do ważnych dla polskiej historii i kultury miejsc. Wyjazdy te umożliwiają młodym Polakom zapoznanie się z dziedzictwem narodowym kraju ich przodków, instytucjami naukowymi i ustawodawczymi.

W pierwszych dwóch edycjach projektu, w latach 2014-2015, udział wzięła młodzież polska jedynie z Ukrainy.

W kolejnych latach, projekt rozrastał się i mogliśmy przeszkolić uczestników z następujących krajów:

  • Edycja trzecia, 2016 rok: 90 Polaków z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii
  • Edycja czwarta, 2017 rok: 50 Polaków z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii
  • Edycja piąta, 2018 rok: 90 Polaków z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii

Udział w warsztatach i pobyt w Polsce pomaga młodzieży polskiego pochodzenia przygotować się do odgrywania ról przywódczych poprzez podniesienie swoich kompetencji w tym względzie, buduje i inspiruje do dalszego rozwoju i aktywnego działania. Dzięki udziałowi w projekcie, młodzi Polacy zostają ambasadorami polskości w swoich środowiskach lokalnych.

W tym roku, zapraszamy do udziału w projekcie młodzież polską z Ukrainy, Litwy, Niemiec, Hiszpanii, Mołdawii, Słowenii i Białorusi. Szczegóły szóstej edycji poniżej:

 

Poprzednie edycje


Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.

Skip to content