Szkoła Polska Sobotnia przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego – Biała Cerkiew zagrała w ekonomiczną grę o wybitnych Polakach.

W Polskiej Sobotniej Szkole przy Stowarzyszeniu  Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego w Białej Cerkwi w dniu 31 października mieli okazję obejrzeć wystawę “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie”. Uczniowie starszej i młodszej grupy wzięli udział w towarzyszącej wystawie grze edukacyjno-ekonomicznej. Zajęcia prowadziła Maria Kozyrska-Mazur z Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” w Winnicy. Dzieci znają historię Polski, z wystawy dowiedziały się jeszcze o ogólnej sytuacji na ziemiach polskich pod zaborami. Gra ekonomiczna bardzo się spodobała dzieciom i młodzieży. Z zainteresowaniem słuchali biografii założycieli spółek i bez kłopotu przystąpili do inwestowania. Za otrzymane pieniądze z Banku Polskiego mogli kupować akcje spółek.

Projekt jest realizowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonia i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.