Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Browarów na Ukrainie

Polskie Kulturalno- Oświatowe Stowarzyszenie “Rodzina” podjęło się pomocy charytatywnej dla potrzebujących Polaków z Browarów i okolicy. W ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, Stowarzyszenie, po obradach komisji charytatywnej,  podjęło decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego dla 23 [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom ze Złoczowa na Ukrainie

Wszystkie osoby potrzebujące, które zgłosiły się do TKPZL oddział w Złoczowie, zostały objęte wsparciem finansowym i socjalnym w ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”. W ramach projektu udzielane było wsparcie socjalne w postaci wypłaty zapomogi lub wręczenia potrzebującym paczek, zawierających [...]
Czytaj więcej
Skip to content