Solidarność bez granic – pomoc Polakom z obwodu żytomierskiego na Ukrainie

Parafia Parafia Bożego Miłosierdzia w Żytomierzu, w ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, wraz z Fundacją Wolność i Demokracja, przygotowała zapomogi socjalne dla 31 parafian, Polaków z Ukrainy, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej. Były to przede wszystkim osoby starsze, samotne i [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z obwodu lwowskiego na Ukrainie

W parafii Rzymsko-Katolickiej Bazyliki Metropolitalnej p.w. Wniebowzięcia NMP we Lwowie, grupa wolontariuszy podjęła się wypłacenie specjalnych zapomóg socjalnych dla 90 parafian, w  ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, realizowanego wspólnie z Fundacją Wolność i Demokracja. Dodatkowo, została [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Jaworowa na Ukrainie

W ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, Fundacja Wolność i Demokracja, wraz z organizacjami polskimi z Ukrainy (Partnerami), podjęła się wsparcia socjalnego dla Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej. W Jaworowie, we współpracy z miejscowym oddziałem TKPZL, [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Iwano-Frankiwska na Ukrainie

W Iwano-Frankiwsku, we współpracy z Towarzystwem „Kultury Polskiej „Przyjaźń” oraz pod koordynacją prezesa Towarzystwa, zrealizowaliśmy projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”. W ramach projektu, specjalnie powołana do tego komisja, przyznała 19 zapomóg finansowych dla najbardziej potrzebujących osób polskiego pochodzenia [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Gwardijska na Ukrainie

W ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, Fundacja Wolność i Demokracja, wraz z organizacjami polskimi z Ukrainy (Partnerami), podjęła się wsparcia socjalnego dla Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej. W ramach projektu udzielane było wsparcie socjalne w postaci [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Drochobycza na Ukrainie

W ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, Fundacja Wolność i Demokracja, wraz z Drohobyckim Polskim Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniem „Odrodzenie” podjęła się wsparcia socjalnego dla Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej. W ramach projektu pomogliśmy 15 [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Chmielnickiego na Ukrainie

Chmielnicki Miejski Związek Polaków Ukrainy, razem z Fundacją Wolność i Demokracja, realizując projekt projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, podjął się pomocy socjalnej dla 21 osób oraz samotnej matki trójki dzieci. Komisja, powołana przy Związku, składająca się z czterech osób, wyselekcjonowała najbardziej [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Żytomierza na Ukrainie

W ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, Fundacja Wolność i Demokracja, wraz z organizacjami polskimi z Ukrainy (Partnerami), podjęła się wsparcia socjalnego dla Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej. W ramach projektu udzielane było wsparcie socjalne w postaci [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom ze Lwowa na Ukrainie

Realizując projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, razem z Fundacją „Dajmy Nadzieję” ze Lwowa, dotarliśmy z pomocą materialną do 36 potrzebujących rodaków. Dzięki pracy wolontariuszy, zostały wydane jednorazowe zapomogi finansowe. Łącznie 5 osób zaangażowało się w pomoc, dzięki której 36 schorowanych i w trudnej sytuacji [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Berdiańska na Ukrainie

Komisja charytatywna, powołana przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie „Odrodzenie” w Berdiańsku, we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja, po analizie zebranych wniosków, dokonała wyboru 14 osób z polskim pochodzeniem, mieszkających w regionie Berdiańska, którym zostały wypłacone specjalne zapomogi socjalne (paczki zawierające [...]
Czytaj więcej
Skip to content