Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Oleszkowiec na Ukrainie

Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Oleszkowcach, w ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, wraz z Fundacją Wolność i Demokracja, przygotowała zapomogi socjalne dla 30 parafian, Polaków z Ukrainy, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej. Oleszkowce  to lokalna społeczność [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Nowograd Wołyńska na Ukrainie

Nowograd Wołyńska Powiatowa Organizacja Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Polonia Zwiagielszczyzny”, w ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, udzieliła 21 osobom potrzebującym wsparcia finansowego. Wiele osób potrzebujących, które mieszka w regionie, boi się wychodzić z domu w związku z pandemią i [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Nowogród Wołyńska na Ukrainie

Społeczna Organizacja „Polska Społeczna Organizacja im. Adama Mickiewicza” liczy około 500 osób dorosłych i około 230 dzieci. Wielu członków cierpi na choroby, takie jak rak, cukrzyca, anemia, epilepsja oraz choroby serca i wątroby. Wielu z nich potrzebuje rehabilitacji. Ponadto w mieście żyją duże rodziny, często niepełne, które nie są w [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Kijowa na Ukrainie

W Domu Polskim w Kijowie, gdzie od wielu już lata kwitnie działalność polonijna i krzewienie polskiej kultury i historii, w 2021 roku powstała specjalna komisja charytatywna, która miała za zadanie wyznaczyć osoby polskiego pochodzenia z Kijowa, którym zostanie wręczona zapomoga socjalna w ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom ze Zdołbunowa na Ukrainie

W ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, w Zdołbunowie, zostało wypłaconych 9 jednorazowych wypłat dla osób starszych i przewlekle chorych. Dodatkowo zostało wypłaconych 10 zapomóg specjalnych dla osób szczególnie chorych (niepełnosprawności, zespół Downa, hydrocefalia). Zadanie realizowała komisja [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Marjanówki na Ukrainie

Wolontariusze zrzeszeni w Marianowskim Związku Polaków na Ukrainie, w ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, zanieśli pomoc 35 potrzebującym Polakom z okolic oraz dwóm rodzinom wielodzietnym, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Zespół wolontariuszy, pod okiem koordynatora lokalnego, [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Łanowic na Ukrainie

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział Łanowice od wielu już lat angażuje się w polonijne działania i podtrzymywanie tradycji i historii Polski na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej. Chcąc wykorzystać wieloletnie doświadczenie Towarzystwa i znakomite rozeznanie w społeczności lokalnej, w której funkcjonuje, Fundacja Wolność i [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom ze Lwowa na Ukrainie

W liceum nr 10 im. Św. Marii Magdaleny we Lwowie, jednej z dwóch polskich szkól we Lwowie, w 2021 roku funkcjonowała specjalna komisja charytatywna, która w ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, wyselekcjonowała potrzebującą osobę, której zostało udzielone wsparcie i zapomoga finansowa w celu zakupu [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Lubomla na Ukrainie

W ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, Fundacja Wolność i Demokracja razem z SKP im. M.K. Ogińskiego w Lubomlu na Wołyniu, podjęła się udzielenia pomocy socjalnej 9 osobom najbardziej potrzebującym. W ramach działania, grupa wolontariuszy (7 osób) zaangażowała się w organizację pomocy dla [...]
Czytaj więcej

Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Krzywego Rogu na Ukrainie

Obecna sytuacja związana z pandemią w dużym stopniu dotyka osoby starsze. Jest to bardzo trudny okres dla seniorów, nie tylko pod względem materialnym ale również psychicznym. Źródłem wiedzy o Polsce i jej tradycjach, w dużej mierze są dla młodych pokoleń właśnie seniorzy, którzy przekazują im swoje doświadczenie życiowe i historie. Wsparcie [...]
Czytaj więcej
Skip to content