Uczniowie z Krasiłowa wzięli udział w lekcji żywej historii o bitwie chocimskiej

Uczniowie z Polskiej Sobotniej Szkoły w Krasiłowie  28 października uczestniczyli w on-line lekcji “U boku Chodkiewicza” z okazji obchodów 400. rocznicy Bitwy Chocimskiej

Podczas wstępnej części lekcji omówiono wojny, jakie toczyła Rzeczpospolita na przełomie XVI i XVII wieku. Zasygnalizowany został wpływ działalności Kozaków i Tatarów na relacje Rzeczpospolitej i Imperium Osmańskiego. Omówienie otwartego konfliktu między państwami rozpoczęto od wydarzeń jakie miały miejsce pod Cecorą. Omówiono typy wojsk polskich i kozackich, a także scharakteryzowano formacje, które wchodziły w skład armii osmańskiej. Uczestnicy poznali historię marszu armii tureckiej pod Chocim i problemy, z jakimi się borykała. Zaprezentowano, jak przebiegały poszczególne działania w czasie bitwy pod Chocimiem, zarówno akcje atakujących, jak i obrońców, jakie problemy napotkali walczący podczas przedłużającego się starcia, a jakie doprowadziły do rozpoczęcia negocjacji pokojowych. Omówiono postanowienia zawartego pokoju oraz ich skutki dla obydwu państw.

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400- lecie chocimskiej wiktorii”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2021”.