Uczniowie z szkół w Ukrainie i Belgii wzięli udział w lekcji w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” o temacie “Romantyczna Niepodległa”

W ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Romantyczna Niepodległa”, dnia 20.10.2022. W lekcji uczestniczyło 21 uczniów z szkół w Mons, Belgia i Browarach, Ukraina.

W lekcji online wzięło udział 21 uczestników. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania oraz przedstawienia założeń projektu. W pierwszej części lekcji omówione zostało znaczenie słowa romantyzm. Podczas burzy mózgów wyłoniliśmy listę nowinek, które zawdzięczamy w kulturze romantykom (horror, fantastyka, zainteresowanie egzotyką, podróżami i nieszczęśliwą miłością). W tej części zaprezentowaliśmy też fragment zarejestrowanego przedstawienia “Dziadów” aby omówić charakterystyczny nastrój grozy i tajemniczości. Zaprezentowany był także ogólnodostępny utwór “Stepy Akermańskie”. Uczestnicy po wysłuchaniu go musieli odpowiedzieć na kilka pytań.  W drugiej części spotkania zaprezentowano krótką historię Polski na przełomie XVIII i XIX wieku. Pozwoliło to na przywołanie jeszcze jednego Patrona Roku 2022, czyli Józefa Wybickiego. Przywołane wydarzenia – Legiony Polskie, Księstwo Warszawskie, Wyprawa 1812 Roku, Powstanie Listopadowe i Styczniowe zostało następnie zilustrowane fragmentami z polskich wierszy romantyków. Opowieść wzbogacono o prezentację umundurowania żołnierza polskiego z tej epoki. W podsumowaniu ustaliliśmy z uczestnikami, że romantykom zawdzięczamy wiele, w tym przede wszystkim wzmocnienie ducha patriotyzmu w trudnych dekadach niewoli.