Warsztaty wdrażające szkoły polonijne do II modułu projektu Szkoła dobrej jakości

Fundacja Wolność i Demokracja realizuje projekt Szkoła Dobrej Jakości

W ramach projektu odbywają się zajęcia wdrażające szkoły polonijne do pracy na  platformie edukacyjnej moodle.

Warsztaty odbywają sie w małych grupach dla zespołów kadry pedagogicznej szkół zgłoszonych do projektu.

Warsztaty są realizowane w ramach dwóch modułów – moduł I dla  początkujących  i moduł II dla zaawansowanych użytkowników platform.

Dziś odbyło się szkolenie dla w ramach II modułu dla grupy zaawansowanej, w szkoleniach brali udział nauczycilele z Ukrainy i Włoszech, jest to już drugi rok pracy, doskonalenia umiejętności i platform.

Projekt Szkoła Dobrej Jakości finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.