Uczniowie z Żytomierza i Szepetówki uczestniczyli w lekcjach żywej historii “Romantyczna Niepodległa”

W dniu 04. sierpnia 2022 odbyła się kolejna lekcja z cyklu “Romantyczna Niepodległa” w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” . Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyli uczniowie z organizacji ukraińskich, z szkoły wiedzy o Polsce przy OS Związek Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie i z sobotnio-niedzielnej szkoły przy szepetowskim oddziale Związku Polaków na Ukrainie. W zajęciach uczestniczyło 17 uczniów, którzy połączyły się zdalnie za pośrednictwem Zoom.

W lekcji uczestniczyły nieco młodsze dzieci (ok. 8-10) lat. W związku z tym zmodyfikowany został scenariusz zajęć. Więcej miejsca poświęcono na materiały wideo oraz audio. Zajęcia rozpoczęły się od przywitania, przedstawienia się oraz zaprezentowania założeń projektowych i źródeł finansowania. Następnie uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego w 2022 roku obchodzony jest Rok Romantyzmu Polskiego. Wyświetlone zostały portrety polskich romantyków i wspólnie z uczestnikami szukaliśmy postaci, którą sami mogą znać. Bardzo szybko ustalili, że może to być Taras Szewczenko. W ramach “burzy mózgów” ustaliliśmy też jakie elementy współczesna kultura (w tym film) zawdzięcza romantykom. Opowieść o trudnych losach Polaków podczas zaborów, a zwłaszcza na początku XIX wieku, zilustrowana została fragmentem ekranizacji “Pana Tadeusza”. Wykorzystane zostały także repliki strojów historycznych, w tym mundur żołnierza Księstwa Warszawskiego z 1812 roku.