Wielcy Polacy dla Polski i Świata kolejne spotkanie z wystawa i grą ekonomiczną w Kuryłowcach Murowanych

W środę, 16 października 2019 r. kontynuowaliśmy realizację naszego projektu : “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie.”  w Kuryłowcach Murowanych  obwodu winnickiego na Ukrainie.  Z wystawą zapoznali się dzieci i młodzież z  Murowano-Kuryłoweckiego rejonowego związku Polaków i szkoły №3.  Dzieci z zainteresowaniem poznawali biografie wybitnych Polaków pochodzenia kresowego, a gra ekonomiczna stała się dla nich niesamowitym  przeżyciem. Projekt ma na celu promocję Polski, polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się gospodarki na ziemiach polskich w XIX wieku, przedstawienie sylwetek wybitnych Polaków działaczy politycznych, społecznych, ekonomistów, przemysłowców i wynalazców i ich osiągnięć. Wśród zaprezentowanych postaci są Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, Leon Sapieha, Jan Tadeusz Lubomirski, Ignacy Łukasiewicz, Jan Szczepanik, Michał Elwiro Andriolli oraz Franciszek Stefczyk.

Projekt jest realizowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonia i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacja Wolność i Demokracja.