Dodatkowy nabór wniosków na utrzymanie struktur polonijnych placówek oświatowych

 

Fundacja Wolność i Demokracja ogłasza dodatkowy nabór wniosków na utrzymanie struktur polonijnych placówek oświatowych, które nie mają zabezpieczenia na utrzymanie w cyklu dwuletnim 2023-2024 i nie składały wniosku na utrzymanie struktury w naborze jesiennym w 2023.

Celem konkursu jest wsparcie polonijnych środowisk oświatowych i edukacyjnych w ramach dofinansowania z Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w roku 2024.

 

Prosimy o pobranie następujących formularzy, które należy wypełnić i załączyć do wniosku w generatorze:

zał.1 – Kosztorys utrzymanie_2024 IRJP

zał. 2 – Lista uczniów_2024 IRJP

zał. 3 – Lista nauczycieli_2024 IRJP

 

Jednocześnie prosimy przygotować następujące dokumentu do załączenia do wniosku w formacie pdf:

– dokumenty założycielskie/ rejestracyjne w języku lokalnym

– dokumenty założycielskie/ rejestracyjne przetłumaczone na język polski, podpisane przez osobę tłumaczącą „za zgodność z oryginałem”

– statut, jeśli placówka taki ma

– plan pracy szkoły zawierający daty spotkań i godziny pracy nauczycieli podpisany przez osobę zarządzającą szkołą.

Prosimy o wypełnienie wniosku w generatorze tu:

Wniosek – 2024 – wersja on-line.

 

Instrukcja obsługi generatora:

1. Po wejściu w generator w podany link, należy zapisać kopię dokumentu, by móc do niego wracać, zanim zostanie wysłany do Fundacji.

2. Do wniosku należy załączyć zał. 1 – kosztorys w formacie Excel.

3. Wszystkie inne załączniki należy zamienić na format pdf i załączyć w wymaganych miejscach do wniosku w generatorze.

4. W przypadku trudności korzystania z generatora prosimy o kontakt pod nr +48 22 628 85 05 lub kontakt mailowy [email protected].

5. Prosimy nie dokonywać żadnych zmian w formularzach Excel poza tymi, które są opisane w instrukcjach w zakładkach w każdym z formularzy.

6. Zał. 2 i Zał. 3 należy podpisać i zeskanować w pdf.

 

Termin składania wniosków upływa 13 maja 2024 r. do godz. 16:00 polskiego czasu.