Pobyt czasowy dla posiadaczy numeru PESEL UKR

Wniosek możesz złożyć, jeżeli:

 • posiadasz numer PESEL ze statusem UKR i
 • zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i
 • głównym celem Twojego pobytu w Polsce jest:
   1. wykonywanie pracy
   2. prowadzenie działalności gospodarczej
   3. wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

 

 

W jaki sposób i gdzie złożyć wniosek?

 • Złożenie wniosku nie wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie. Uzupełnić wniosek można po utworzeniu konta na stronie  mos.cudzoziemcy.gov.pl.
 • Wydrukowany formularz wraz z załącznikami wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego do właściwego urzędu ze względu na miejsce zamieszkania
 • Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oznacza utratę uprawnień wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa m.in. dostępu do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, dostępu do opieki medycznej, dostępu do edukacji i innych usług publicznych na wcześniejszych zasadach.
 • W trakcie postępowania należy poinformować urząd o każdej zmianie związanej z pracą, miejscem zamieszkania/adresem do korespondencji.
 • Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata, co uwarunkowane jest przede wszystkim od okresu, na jaki pracodawca zamierza powierzyć pracę.

 

Kliknij tutaj, aby pobrać nasz informator z rozpiską Wojewódzkich Urzędów do spraw Cudzoziemców ze szczegółowymi informacjami (link)

 

Masz więcej pytań, skontaktuj się z naszym Punktem pomocowo-konsultacyjnym w ramach projektu “Pomoc Polakom z Ukrainy”:

napisz  na adres: [email protected]

lub zadzwoń na infolinię: +48 518 254 853, +48 519 023 817  (infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00)

Jeżeli nie możesz się dodzwonić lub chcesz umówić się na wizytę osobiście w punkcie warszawskim, wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą, kliknij tutaj