Procedura otrzymania Karty Polaka

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Przyznawana osobom, które nie posiadają obywatelstwa polskiego ani zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Karta Polaka nie uprawnia do przekraczania granicy lub osiedlenia się na terytorium Polski. Kto może otrzymać Kartę Polaka? osoba, [...]
Czytaj więcej

Pobyt czasowy dla posiadaczy numeru PESEL UKR

Wniosek możesz złożyć, jeżeli: posiadasz numer PESEL ze statusem UKR i zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i głównym celem Twojego pobytu w Polsce jest: wykonywanie pracy prowadzenie działalności gospodarczej wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji     W jaki sposób i gdzie złożyć wniosek? [...]
Czytaj więcej

Procedura otrzymania pobytu stałego

Kto może otrzymać kartę stałego pobytu? posiadacze Karty Polaka, którzy zamierzają osiedlić się na terytorium RP na stałe osoby o polskim pochodzeniu, którzy zamierzają osiedlić się na terytorium RP na stałe małoletnie dziecko polskiego obywatela małżonek obywatela RP cudzoziemiec, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu [...]
Czytaj więcej

Przyznanie obywatelstwa

NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO PRZEZ PREZYDENTA RP Kto może starać się o nadanie obywatelstwa polskiego przez prezydenta RP? Osób, które chcą uzyskać obywatelstwo polskie w drodze nadania przez Prezydenta RP. Jak złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP? Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami o nadanie obywatelstwa polskiego [...]
Czytaj więcej
Skip to content