Realizacja projektu “WIELCY POLACY DLA POLSKI I ŚWIATA” w Szkole Średniej Nr 10 im. Św. Marii Magdaleny we Lwowie

 

Wystawa „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” dotarła 25 października 2019 roku do Szkoły Średniej Nr 10 im. Św. Marii Magdaleny we Lwowie. Razem spędziliśmy kilka godzin z młodzieżą z różnych klas oglądając wystawę i rozprawiając o tym, jak szybko rozwijała nauka i technika w XIX wieku i jak olbrzymi wpływ miała na uprzemysłowienie. Rozwój rolnictwa, włókiennictwa i górnictwa wymagał rozwiązania pojawiających się nowych kwestii, co z kolei było przyczyną wynalazków, na podstawie których tworzyły się już nowe zasoby produkcji. Proces kupowania akcji na giełdzie bardzo zainteresował wszystkich uczniów, każdy z nich starał się jak najlepiej zainwestować swoje pieniądze. Bank Polski czuwał nad wszystkim. Bardzo emocjonalnie reagowali na zmiany cen na swoje akcje po latach, które były opisywane w ówczesnych gazetach, a mianowicie w Gazecie Handlowej z lat 1882 i 1893.  Gramy, uczymy się i rozwijamy razem!

Projekt jest realizowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonia i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Autor: Maria Kozyrska -Mazur

Zdjęcia:  Alex Mazur