Uczniowie PSKO w Tarnopolu i studenci Wydziału Polonistyki, Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu uczestniczyli w lekcjach żywej historii “Romantyczna Niepodległa”

W dniu 27.09.2022 w ramach projektu “Dla Niepodległości – kontynuacja” odbyła się kolejna lekcja z cyklu ” Romantyczna Niepodległa”.  Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. W lekcji uczestniczyli uczniowie z PSKO w Tarnopolu oraz słuchacze Wydziału Polonistyki, Narodowego Uniwersytetu  Pedagogicznego w Tarnopolu. 

W zajęciach uczestniczyło 49 słuchaczy, które połączyły się zdalnie z własnych domów za pośrednictwem zoom. Uczestnicy poinformowani zostali o temacie lekcji. Spotkanie rozpoczęło się od burzy mózgów poświęconej wpływowi romantyków na współczesną kulturę i popkulturę (filmy grozy, filmy fantasy, komedie romantyczne, vlogi podróżnicze). Każdy z ww. przykładów ilustrowany był opowieścią z przeszłości, fragmentem utworu czy sylwetką romantycznego pisarza. Oprócz polskich romantyków przywołany został Taras Szewczenko, bardzo dobrze znany odbiorcom. W drugiej części spotkania zaprezentowano krótką historię Polski na przełomie XVIII i XIX wieku. Pozwoliło to na przywołanie jeszcze jednego Patrona Roku 2022, czyli Józefa Wybickiego. Przywołane wydarzenia – Legiony Polskie, Księstwo Warszawskie, Wyprawa 1812 Roku, Powstanie Listopadowe i Styczniowe zostało następnie zilustrowane fragmentami z polskich wierszy romantyków. Uczestnicy zrozumieli więc jak wydarzenia te wpłynęły na twórców oraz jak artyści ci inspirowali kolejne pokolenia do walki o niepodległość. Opowieść wzbogacono o prezentację umundurowania żołnierza polskiego z tej epoki. W podsumowaniu ustaliliśmy z uczestnikami, że romantykom zawdzięczamy wiele, w tym przede wszystkim wzmocnienie ducha patriotyzmu w trudnych dekadach niewoli.