W Iwano-Frankiwsku polskiego uczy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku prowadzi szkołę języka polskiego. Uczniowie uczą się polskiego (gramatyki, ortografii i fonetyki) na poziomach od A1 do C1, a także zdobywają wiedzę z zakresu geografii, historii i kultury Polski. Prócz regularnych zajęć słuchacze szkoły biorą udział w organizowanych przez [...]
Czytaj więcej

Szkoła polska w Białej Cerkwi ma długą historię

Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego w Białej Cerkwi prowadzi Polską Szkołę Sobotnią od ćwierćwiecza. Pracują w niej dwie nauczycielki. W roku szkolnym 2023/2024 zapisanych jest do niej 36 uczniów. W placówce wykładany jest język polski oraz kulturoznawstwo. Działa w niej także kółko teatralne. Obchody 100. urodzin Wisławy [...]
Czytaj więcej

Polska szkoła warta naśladowania

W Husiatynie prężnie działa powołana przez Nadzbruczańskie Stowarzyszenie Kultury i Języka Polskiego Polska Szkoła Sobotnia. Prowadzi zajęcia z języka polskiego, literatury, historii, geografii i muzyki. W roku szkolnym 2023/2024 naukę w placówce pobiera 99 uczniów. Uczniowie są bardzo zaangażowani w przyswajanie wiedzy, zdobywanie nowych [...]
Czytaj więcej

Kursy języka polskiego w Studenckim Klubie Polskim

Studencki Klub Polski w Żytomierzu prowadzi zajęcia z języka polskiego i historii Polski. Dzięki wsparciu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Kolbego w tym roku uczniowie mogą w nich uczestniczyć cztery razy w tygodniu online i offline. Poza nauką organizowane są obchody polskich świąt narodowych: 3 maja, 11 listopada i [...]
Czytaj więcej

Życie codzienne szkoły w Chmielnickim

W szkole sobotnio-niedzielnej prowadzonej przez Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Juliusza Słowackiego w Chmielnickim odbywają się zajęcia z języka polskiego dla uczniów klas 5-11. Uczęszcza do niej łącznie 55 osób. Placówka jest miejscem, gdzie organizowane są imprezy okolicznościowe; wśród nich konkursy recytatorskie oraz uroczystości z [...]
Czytaj więcej

W Browarach aktywnie uczą polskiego

Przy Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „Rodzina” w Browarach funkcjonuje punkt nauczania języka polskiego. Zatrudnia trzy nauczycielki. Pod ich opieką tajniki polszczyzny zgłębiają w tym roku 42 osoby. W trakcie lekcji uczniowie nie tylko uczą się słownictwa i gramatyki polskiej, ale również grają w gry językowe, śpiewają piosenki i [...]
Czytaj więcej

Centrum Kulturalno-Oświatowe w Zdołbunowie prowadzi szkołę

Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Tadeusza Czackiego w Zdołbunowie zajmuje się również edukacją polską. W prowadzonej przez CKO placówce języka polskiego i historii uczy dwoje nauczycieli. W tym roku mają pod swoją opieką 58 uczniów. Na lekcjach realizowany jest program uwzględniający ważne wydarzenia w historii Polski i polskie tradycje. W [...]
Czytaj więcej

Gry i zabawy w Polskiej Szkole Sobotniej

Polska Szkoła Sobotnia w Kijowie działa przy Związku Polaków na Ukrainie. W tym roku szkolnym zapisało się do niej 150 uczniów. Cztery nauczycielki prowadzą zajęcia z języka polskiego z elementami literatury, tradycji i kultury Polski oraz z historii Polski. Oprócz regularnych lekcji dla uczniów odbywają się rozmaite spotkania tematyczne, np. [...]
Czytaj więcej

Polskiego można się też uczyć w Odessie

Przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie działa polska szkoła. Placówka zatrudnia czterech nauczycieli. Wykładane przedmioty to język polski, kultura i historia Polski. W szkole prowadzone są również zajęcia w ramach edukacji wczesnoszkolnej. W tym roku do placówki zapisało się 85 uczniów. Projekt „Biało-czerwone [...]
Czytaj więcej

Punkt nauczania polskiego w Chmielnickim

Punkt Nauczania Języka Polskiego im. Janusza Korczaka w Chmielnickim działa przy miejskim oddziale Związku Polaków na Ukrainie. W obecnym roku szkolnym czterech pracujących w nim nauczycieli ma pod opieką 55 uczniów. W placówce prowadzone są lekcje języka polskiego, wiedzy o Polsce i historii. Zajęcia odbywają się i stacjonarnie, i online. W [...]
Czytaj więcej
Skip to content