Miniprojekty realizowane przez uczestników Projektu “Ja – LIDER. Obóz dla animatorów środowisk polskich za granicą”


“Beresteczko vs Krystynopol” – Beresteczko


“Legendarny Stanisławów” – Stanisławów


“Polski Kijów” – Kijów


“Polska już blisko” – Dnipro


“Odnowienie przystanku w Łanowicach w barwach polskich i ukraińskich” – Łanowice


“Nocne tajemnice szkoły” – Gródek


Projekt „Ja – LIDER. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach konkursu „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”MEN małe

Skip to content