“Kocham Polskę” czyli integracja międzypokoleniowa

W ramach projektu „Szkoła lidera polonijnego „Ja-Lider” 31 października 2017 w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku dla wszystkich interesujących się Polską odbyła się gra poznawczo-rozrywkowa pt. „Kocham Polskę”. Głównym celem gry była integracja pokoleń poprzez rozwiązywanie ciekawych zadań i zagadek. Wśród [...]
Czytaj więcej

Szkoła lidera polonijnego

Szkoła Lidera Polonijnego Ja-Lider to szkolenie, którego celem jest wspomaganie rozwoju polskich środowisk młodzieżowych na terenach byłych Kresów. Projekt mający kształtować umiejętności liderskie i postawy obywatelskie młodych ludzi polskiego pochodzenia mieszkających na Kresach został zainicjowany w 2014 roku, druga edycja miała miejsce w [...]
Czytaj więcej

Młodzież z Browar stworzyła w Polsce projekt

Kolejna grupa młodych polskich liderów z Ukrainy gościła w Polsce w ramach projektu „Ja-Lider”, którego celem jest rozwój umiejętności zarządzania projektami, ćwiczenie języka polskiego oraz rozwój osobisty.  Podczas tygodniowego pobytu w Polsce młodzież uczestniczyła w szkoleniach i wycieczkach. Trwające cztery dni szkolenia obejmowały [...]
Czytaj więcej

Zakończył się III turnus Szkoły Lidera Polonijnego Ja – Lider

25 sierpnia, po 10-dniowym pobycie, młodzież polskiego pochodzenia z polskich organizacji z Litwy, Białorusi i Mołdawii zakończyła szkolenie w ramach projektu Szkoła Lidera Polonijnego Ja – Lider. Turnus rozpoczął się 16 sierpnia. Sześć pięcioosobowych zespołów (dwa z Wilna, dwa z Mińska oraz po jednym z Brzostowicy Małej i Kiszyniowa) [...]
Czytaj więcej

Rozpoczął się III turnus Szkoły Lidera Polonijnego Ja – Lider

To już ostatni turnus projektu Szkoła Lidera Polonijnego Ja – Lider. Tym razem do Polski przyjechała młodzież z Litwy, Białorusi oraz Mołdawii, ogółem 30 osób. III turnus rozpoczął się 16 sierpnia i potrwa do 25 sierpnia. Młodzież polskiego pochodzenia odbyła już zajęcia z języka polskiego i historii oraz częściowo z zakresu zarządzania [...]
Czytaj więcej

Uczestnicy II turnusu Szkoły Lidera Polonijnego wrócili już do domów

II turnus Szkoły Lidera Polonijnego Ja – Lider odbył się między 7 a 16 sierpnia w Hotelu Lipowy Most Golf Park pod Białymstokiem. W II turnusie wzięły udział polskie i polonijne organizacje z Rzeżycy i Dyneburga na Łotwie, białoruskiej Lidy oraz Krzywego Rogu, Chmielnickiego i Żytomierza na Ukrainie. Ogółem wspólnie szkoliło się 30 młodych [...]
Czytaj więcej

Szkoła lidera polonijnego Ja – Lider

Ja – Lider to szkolenie, którego celem jest wspomaganie rozwoju polskich środowisk młodzieżowych na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i w Mołdawii. Projekt mający kształtować umiejętności liderskie i postawy obywatelskie młodych ludzi polskiego pochodzenia mieszkających na Kresach został zainicjowany w 2014 roku, druga edycja miała miejsce w [...]
Czytaj więcej

Szkoła Kresowych Liderów

Ja – Lider. Warsztaty dla animatorów środowisk polskich za granicą Przekonanie, że kształtowanie umiejętności liderskich i postaw obywatelskich młodzieży polskiego pochodzenia mieszkającej na Ukrainie wzmocni potencjał polskiej społeczności i wpłynie na poprawę jej pozycji w środowiskach lokalnych, stało się powodem zainicjowania projektu, [...]
Czytaj więcej
Skip to content