Wielcy Polacy dla Polski i Świata – wystawa i gra ekonomiczna w Żytomierzu (PCEiN)

W piątek, 18 października 2019 r. w Akademii Polskości działającej przy Żytomierskim Polskim Centrum Edukacji i Nauki odbyła się prezentacja wystawy “Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” w ramach projektu Fundacja Wolność i Demokracja “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. [...]
Czytaj więcej

Wystawa poświęcona wybitnym Polakom XIX wieku w Chmielnickim

Uczniowie Sobotnio-Niedzielnej Szkoły przy Związku Polaków przy kościele  p.w. “Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata” w Chmielnickim  mieli okazje zapoznać się z wystawą propagującą wkład polskich działaczy pochodzenia kresowego w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych oraz postaw sprzyjających [...]
Czytaj więcej

Wystawa i ekonomiczna gra poświęcona Wielkim Polakom dotarła do Sławuty.

W sobotę, 20 października 2019.  w Polskiej Szkole Sobotniej przy oddziale ZPU w Sławucie  odbyła się prezentacja wystawy  “Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki  i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”  w ramach projektu  Fundacji Wolność i Demokracja  “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i [...]
Czytaj więcej

Wielcy Polacy dla Polski i Świata: wystawa i gra ekonomiczna w Połonnem

  W sobotę, 20 października 2019.  w Kulturalno-Oswiatowym  Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej  odbyła się prezentacja wystawy  “Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki  i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”  w ramach projektu  Fundacji Wolność i Demokracja  “Wielcy Polacy dla Polski i [...]
Czytaj więcej

Wielcy Polacy dla Polski i Świata – wystawa i gra ekonomiczna w Chmielniku

 W poniedziałek, 14 października 2019 r.  w m. Chmielnik,  Obwodu winnickiego na Ukrainie kontynuowaliśmy realizację  projektu: “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie.”  Tym razem wystawę mogli obejrzeć dzieci  z Chmielnickiego Miejskiego Związku Polaków im. Wł. [...]
Czytaj więcej

Wystawa o wybitnych Polakach i gra ekonomiczna po raz kolejny w Winnicy

19 października 2019 r. kontynuowaliśmy promocje Polski i Wybitnych Polaków w Winnicy poprzez realizację projektu : “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie.”  Tym razem z wystawą i grą zapoznali się  dzieci  i młodzież przynależący do  Konfederacji Polaków Podola w [...]
Czytaj więcej

Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra dla dzieci i młodzieży w Konfederacji Polaków Podola w Winnicy

W sobotę  19 października 2019 r. w Winnicy prowadziliśmy grę historyczno-ekonomiczną  kontynuując projekt: “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” w Konfederacji Polaków Podola – najstarszej polskiej organizacji w Winnicy. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie [...]
Czytaj więcej

Wystawa poświęcona wybitnym Polakom XIX wieku dotarła do Murowanych Kuryłowiec

  Środa, 16 października 2019 r. Murowane Kuryłowce, kontynuacja projektu: “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie.” Dzieci z Murowano-Kuryłowieckiego rejonowego związku Polaków i szkoły №1 po zapoznaniu się z wystawą o wybitnych Polakach z zainteresowaniem [...]
Czytaj więcej

Inauguracja projektu “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie.” w Winnicy

W środę, 9 października 2019 roku, w Winnicy rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego: “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie.” Projekt ma na celu promocję Polski, polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie [...]
Czytaj więcej
Skip to content