Młodzież ze Związku Polaków Ukrainy „Jedność” oraz z Gimnazjum nr 5 w Żmerynce obejrzała wystawę o wielkich Polakach

Młodzież ze Związku Polaków Ukrainy „Jedność” oraz z Gimnazjum nr 5 w Żmerynce obejrzała wystawę o wielkich Polakach żyjących w wieku pary i elektryczności. Po zapoznaniu się z ekspozycją uczestnicy projektu „Wielcy Polacy dla Polski i świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” przystąpili do gry, którą [...]
Czytaj więcej

Kolejne spotkanie z wystawą o wielkich Polakach odbyło się w Barze na Podolu

W pięknym Domu Polskim zebrali się dzieci i młodzież, by dowiedzieć się wielu ciekawych faktów o wydarzeniach na ziemiach polskich w XIX wieku. Po zapoznaniu się z wystawą wszyscy uczestniczyli w edukacyjnej grze ekonomicznej. Po losowaniu wyłoniono sześciu założycieli spółek, którzy przygotowywali się do rozpoczęcia sesji na giełdzie. Musieli [...]
Czytaj więcej

Ekonomiczna gra edukacyjna poświęcona wybitnym Polakom w Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków

Wystawa i gra edukacyjna „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” odbyła się 17 listopada 2019 r. w Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków. W bibliotece obwodowej gościnnie swoje drzwi otworzyło Centrum Polskie. Z wielkim zainteresowaniem uczestnicy zapoznali się z wystawą, [...]
Czytaj więcej

Wystawę poświęconą wielkim Polakom obejrzeli w Żytomierzu

W środę, 13 listopada 2019 r. w Żytomierzu w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego odbyła się prezentacja wystawy “Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” w ramach projektu Fundacja Wolność i Demokracja “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa oraz [...]
Czytaj więcej

W ekonomiczną grę kresową zagrali członkowie ZPU w Kijowie

W piątek, 08 listopada 2019 r. w Kijowie w Punkcie nauczania języka polskiego przy ZPU odbyła się prezentacja wystawy “Wkład Wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” w ramach projektu Fundacja Wolność i Demokracja “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa oraz ekonomiczna gra [...]
Czytaj więcej

Wystawa i gra edukacyjna „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”.

11 listopada 2019 roku, w dzień Niepodległości Polski przeprowadziliśmy grę “Wiek pary i pieniądza!” dla członków Centrum Rozwoju i Partnerstwa Polonia i studentów Winnickiego Instytutu Handlowo-Ekonomicznego. Uczestnicy dowiedzieli dużo ciekawej informacji o wybitnych polskich przedsiębiorcach i wynalazcach, którzy mieszkali na [...]
Czytaj więcej

Uczniowie Towarzystwa Kultury Polskiej im. Wł. Reymonta w Równem zagrali w ekonomiczną grę kresową

  15 listopada  w siedzibie Towarzystwa Kultury Polskiej im.Wł.Reymonta w Równem, odbyła się gra ekonomiczno-edukacyjna «Wielcy Polacy dla Polski i Świata». Gra, w której wzięło udział ponad 50 uczniów szkoły sobotnio-niedzielnej nauczania języka polskiego, miała na celu promocję polskiego dziedzictwa kulturowego i uwydatnienie wkładu [...]
Czytaj więcej

Wystawa i gra poświęcona wybitnym Polakom XIX wieku w Szkółce sobotniej przy Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Żytomierzu

W środę, 13 listopada 2019 r. w Żytomierzu w  Szkółce sobotniej przy Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego odbyła się prezentacja wystawy “Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja “Wielcy Polacy dla Polski i [...]
Czytaj więcej

 Ekonomiczna gra edukacyjna i wystawa „”Wielcy Polacy dla Polski i Świata” w  Polskiej Społecznej Organizacji im. Adama Mickiewicza w Nowogrodzie-Wołyńskim.

  Ekonomiczna gra edukacyjna i towarzysząca jej wystawa „”Wielcy Polacy dla Polski i Świata”  została przedstawiona w   Polskiej Społecznej Organizacji im. Adama Mickiewicza w Nowogrodzie-Wołyńskim. Uczniowie zapoznali się z postaciami przedsiębiorców, a jednocześnie znanymi postaciami historycznymi, dowiedzieli się o ich wielkich [...]
Czytaj więcej

Nowograd Wołyńska Powiatowa Organizacja Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Polonia Zwiagielszczyzny” zagrała w ekonomiczną grę kresową

  Wystawa i gra ekonomiczna „Wielcy Polacy dla Polski i świata” dotarła do wsi Susły w przedmieściu Nowogrodu-Wołyńskiego. Przedstawiamy dzieciom postacie wybitnych Polaków. Zaciekawieni słuchają, a potem zadają pytania. Dzieci z niewielkiej miejscowości maja ogromny potencjał, są ciekawi wszystkiego co nowe. Najbardziej zainteresowała [...]
Czytaj więcej
Skip to content