Uczniowie z Odessy wzięli udział w lekcji żywej historii on-line z okazji obchodów 400-lecia wiktorii chocimskiej

Uczniowie ze szkoły sobotnio-niedzielnej przy Związku Polaków na Ukrainie Oddziału im. A. Mickiewicza w Odessie 31 października uczestniczyli w on-line lekcji “U boku Chodkiewicza” z okazji obchodów 400. rocznicy Bitwy Chocimskiej Na początku spotkania uczestnicy zostali zapoznani z sytuacją panującą w Rzeczpospolitej na początku [...]
Czytaj więcej

Młodzież z Chmielnickiego uczestniczyła w on-line lekcji „U BOKU CHODKIEWICZA”

Mł0dzież z Polskiej szkoły sobotnio-niedzielnej przy Chmielnickim Obwodowym Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie 31 października uczestniczyła w on-line lekcji “U boku Chodkiewicza” z okazji obchodów 400. rocznicy Bitwy Chocimskiej Na początku spotkania omówiony został system władzy w Rzeczpospolitej, wraz z wolną [...]
Czytaj więcej

Uczniowie z Krasiłowa wzięli udział w lekcji żywej historii o bitwie chocimskiej

Uczniowie z Polskiej Sobotniej Szkoły w Krasiłowie  28 października uczestniczyli w on-line lekcji “U boku Chodkiewicza” z okazji obchodów 400. rocznicy Bitwy Chocimskiej Podczas wstępnej części lekcji omówiono wojny, jakie toczyła Rzeczpospolita na przełomie XVI i XVII wieku. Zasygnalizowany został wpływ działalności Kozaków i [...]
Czytaj więcej

Lekcja żywej historii z okazji obchodów 400-lecia Bitwy Chocimskiej odbyła się w Tarnopolu

Młodzież z Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu  27 października uczestniczyła w on-line lekcji “U boku Chodkiewicza” z okazji obchodów 400. rocznicy Bitwy Chocimskiej Na początku spotkania scharakteryzowano Rzeczpospolitą szlachecką na tle innych krajów Europy na początku XVII wieku, poruszono problem [...]
Czytaj więcej

Młodzież z Browarów wzięła udział w on-line lekcji z okazji obchodów 400-lecia Bitwy pod Chocimiem

Młodzież z Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia “Rodzina” w m. Browary 27 października uczestniczyła w lekcji żywej historii z okazji obchodów 400-lecia Bitwy pod Chocimiem Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania, jakim krajem była Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII wieku – jak wyglądał jej ustrój polityczny, jak [...]
Czytaj więcej

Uczniowie z Drohobycza wzięli udział w lekcji żywej historii o bitwie chocimskiej

Uczniowie z Polskiej Sobotniej Szkoły przy Stowarzyszeniu “Odrodzenie” w Drohobyczu 26 października uczestniczyli w on-line lekcji z okazji obchodów 400-lecia Bitwy pod Chocimiem Na początku spotkania przedstawiona została Rzeczpospolita, na tle innych państw Europy. Przybliżono pokrótce wojny, jakie toczyła na początku XVII wieku, ze [...]
Czytaj więcej

Dzieci ze Szkoły wiedzy o Polsce w Żytomierzu na lekcji o bitwie pod Chocimiem

Uczniowie ze Szkoły wiedzy o Polsce w Żytomierzu 26 października uczestniczyli w on-line lekcji “żywej historii” z okazji obchodów 400-lecia Bitwy Chocimskiej Na początku spotkania przybliżono uczestnikom, z kim prowadziła wojny Rzeczpospolita w XVII wieku. Zwrócono uwagę na działalność Tatarów i Kozaków, która spowodowała [...]
Czytaj więcej

Lekcja “żywej historii” z okazji obchodów 400-lecia Bitwy Chocimskiej odbyła się w Żytomierzu

Młodzież z Ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu 20 października uczestniczyła w on-line lekcji “żywej historii” z okazji obchodów 400-lecia Bitwy Chocimskiej Podczas spotkania, omówienie historii bitwy stoczonej pod Chocimiem poprzedziło wprowadzenie, w którym zaprezentowana została ogólna sytuacja w Rzeczpospolitej [...]
Czytaj więcej

Uczniowie z filii sobotnio-niedzielnej szkoły im. Grocholskich w Uładówce na lekcji z okazji obchodów 400. rocznicy wiktorii chocimskiej

Uczniowie z filii sobotnio-niedzielnej szkoły im. Grocholskich w Uładówce 20 października uczestniczyli w on-line lekcji „U BOKU CHODKIEWICZA” . Wstęp do spotkania stanowiło przedstawienie, jakim krajem była Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII wieku – jak wyglądał jej ustrój polityczny, jak rozległym krajem była, kto nią władał, z kim toczyła [...]
Czytaj więcej

Młodzież z Nowogradu Wołyńskiego i Borysławia uczestniczyła w on-line lekcji „U BOKU CHODKIEWICZA”

Młodzież z Polskiej Społecznej Organizacji im. Adama Mickiewicza w Nowogród Wołyńsku oraz Polskiej Sobotniej Szkoły przy Borysławskiej Szkole Ogólnokształcącej nr 3 w dniu 19 października uczestniczyła w on-line lekcji „U BOKU CHODKIEWICZA” z okazji obchodów 400-lecia Bitwy pod Chocimiem Lekcja rozpoczęła się od ogólnej opowieści o epoce [...]
Czytaj więcej
Skip to content